vývojové fáze závislosti na alkoholu - 1.fáze - počáteční