Jdi na obsah Jdi na menu

Roman Bureš

 
 

 

 

 

untitled.jpg

 

 

 

 Roman Bureš se narodil v Praze , ale dětství prožil v Kostelci nad Černými Lesy, v domku, kde také vychovávala babička a dědeček. Ten byl vyhledávaný krejčím / šil doma v podkrovní dílně / vlněné kabáty , obleky a kostýmy. Dá se říci , že on ženy zahaloval - a jeho vnuk je odhaluje.
Maluje a kreslí obrazy : akvarelem, kvašem a pastely suchými, olejovými, voskovými.
Zobrazuje náměty /které se ovšem někdy prolínají / ▪ přírodní – rodný kraj, z výletů
▪ společenské – akty, biblika, historie,
zvykosloví a pověsti
Kresby tvoří od dětských let, komiksy a příležitostné ilustrace v mladosti vojenské.
Coby mladý muž, který si vydělal první peníze v Elektrárně Kolín , jejíž dodnes užívané logo vymyslel – pořídil si fotoaparát. Jeho tehdejší technologii zvládl , stejně jako současnou – estetický a kompoziční náhled získaný z knih a návodů prof.Jána Šmoka - zůstal stejný.
 
Přistěhováním za manželkou na Moravu se dostal do okruhu kolegů a přátel zlínské výtvarnické rodiny Vápovy. Získal další vhled do keramiky, malířství a uměnovědných souvislostí se zdejší tvůrčí obcí. Tehdy zde ještě byla možnost vystavovat v kolektivních výstavách spolu s profesionály – Salony pod ořechem. Byly to především akty a krajiny.
Kresbu – malbu lidského těla , především krásek – viz Fakírka v růžovém , Dvě Marokánky - zvládá přirozeným talentem. Ten ještě doplňuje prostudováním Anatomie pro výtvarníky od prof.MUDr Josefa Zrzavého…a kresebným cvičením s přítelem Ak .mal Vítem Soukupem -bohužel již zesnulým.
Krajiny kreslí téměř vždy se stopami lidské činnosti : viz Vyšebrodský klášter, Kamenná kazatelna, Můstek ve Vlčím dole, Obchůzka Lucií - nebo s přírodní zvláštností : viz Mokřad Volárna. Také obrazy z dějin jsou jeho oblíbeným tématem - viz : Judita a Holofernes.
Další jsou Jan Hus, Jan Žižka, J. A. Komenský, T.G. Masaryk. Některé pomáhají ke ztotožnění s minulostí dětem i dospělým v klubovně evang. sboru ve Zlíně.
Protože se oženil s absolventkou keramiky Hradišťské UMPRUMKY , je jí vyzýván ke spolupráci na figurální keramice a inspirován k vlastní tvorbě.
 
Roman Bureš
narozen : 1965 v Praze, od 1995 žije v Kostelci u Zlína

Ilustrátor knížek a učebnic pro děti (např. ilustrace  učebnice Etické výchovy), malíř, fotograf a tak dále ... smiley